دانلود آهنگ جدید

الکساندر ریباک - بیب موزیک

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

دانلود آهنگ فیری تیل الکساندر ریباک

Alexander Rybak Fairytale

Years ago when I was younger
سالها قبل، وقتي جوون تر بودم
I kinda’ liked a girl I knew.
يه جورائي از يه دختري خوشم ميومد
She was mine, and we were sweethearts,
اون مال من بود و ما دلبر همديگه
That was then, but then it’s true
اين مال اون موقع اس اما واقعيه
I’m in love with a fairytale
من عاشق قصهء دختر شاه پريون شدم
Even though it hurts.
با اينکه آزاردهنده اس
‘Cause I don’t care if I lose my mind;
برام مهم نيست حتي اگه مجنون بشم
I’m already cursed
من قبلاً نابود شدم

فیری تیل الکساندر ریباک

Likes24Dislikes7